Jens Langkniv Trop

Ranger Challenge 2017

De danske spejderorganisationer deltog i årets Ranger Challenge i Ree Park med 40 patruljer, heraf stod De Gule Spejdere for syv. Jens Langkniv mødte op med to stærke patruljer, som på alle måder gjorde jeg godt bemærket - både med hensyn til deres placeringer samt den gode opførsel og hjælpsomhed.
Jens Langkniv kunne hjemføre en samlet 2. plads samt en flot 5. plads. Disse placeringer kom i hus via følgende 10 udfordringer:

Foropgave - To taljeblokke, som skulle kunne løfte 25 kg.
Førstehjælp - Yde førstehjælp ved fire forskellige situationer
Knob - Færdigheder inden for knob
Dyrekendskab - Gætte fem forskellige ekskrementer samt seks pels varianter
Båltænding - Flest måder at tænde bål
Signalering - Signalkommunikation via morse og flag
Indgangsportal - Bygge indgangsportal med udleverede materialer
Kartografi - Tegne kort over et bestemt område
Memorering - Tre forskellige former for huskeopgaver
Naturkendskab - Viden inden for planter

Til slut kan vi oplyse at De Gule Spejdere ydede en fantastisk indsats ved at have fire patruljer inden for top 5 og alle inden for top 20.

Forældremøde 2017

Ved det årlige forældremøde I Jens Langknivs hytte var der stort fremmøde med god atmosfære, masser af liv og positiv stemning. Der var under mødet beretninger fra de forskellige grupper med info om året der er gået samt kommende arrangementer. Responsen var positiv hos de fremmødte forældre, der bidrog med spørgsmål og kommentarer, som lederne kan arbejde videre på.

 

Under mødet måtte vi sige farvel til den nu tidligere formand Mogens Schmidt, der efter mange år valgte at trække sig fra posten. Samme beslutning havde kassér Ole Bonne taget - vi siger tak for mange års samarbejde. Medlem Kirstine Plüger trak sig også grundet manglende tid - også stor tak til hende.
Efterfølgende kunne vi sige velkommen til tre nye ansigter i gruppestyrelsen - Ann Hauge Pedersen, Vivi Mikkelsen og Rikke Brøndum Østerdal. 
Den nye gruppestyrelseskonstitution kan ses under ”Gruppen”.

 

Vi havde ved årets møde fået fint besøg fra Sjælland - De Gule Spejders spejderchef Per Stigaard valgte at bruge sin feriedag på at besøge fastlandet. Han havde dog ”glemt” sin uniform og måtte derfor møde op i konens nyvaskede uniform samt et lånt tørklæde. Arbejdet i korpsstyrrelsen blev vendt og han informerede om vigtigheden af et godt samarbejde mellem korpsstyrrelsen og grupperne - vi siger tak for et meget spændende indslag.

 

 

DEL PÅ: